American Druids Academy
Basketball Academy for undervisning, forfremmelse, utvikling og utvidelse av Basketball i Venezuela, Amerika, Karibia og Europa; lære kultur og utdanning,Med innovative metoder for undervisning, etikk og profesjonalitet.Instilling vennskap, fellesskap, ansvar, solidaritet, innsats og engasjement.


Basketball Academy for undervisning, fremme, udvikling og udvidelse af Basketball i Venezuela, Amerika, Caribien og Europa; Læring Kultur og Uddannelse,Med innovative metoder til undervisning, etik og professionalisme.Indstilling venskab, fællesskab, ansvar, solidaritet, indsats og engagement.

 Welcome to the Web in Norway and   DanskereInternasjonal kongressen i ernaering

http://www.espen.org/

Camp i Norge med Prof. Rintch Ikotela i
august
http://rintch.com/   

Club World Championship i Bexhill, England i september
http://www.worldclubbasketballtournament.com/


 Genstart af aktiviteter i Caracas

Regional Championship Kategori U-22 i Carapita

Mesterskab i danmark

http://www.cph-invitational.dk/